زمین شناس کوچولو

زمین شناس کوچولو

یعنی …

یک کره زمین , ۷میلیارد آرزو . همه چیز درباره کره زمین ما , از کره زمین تا همسایه های زمین . آشنایی با مفاهیم زمین , زمین شناسی , باستان شناسی از عصر دایناسورها تا کهکشان راه شیری.